Gedogen

De afgelopen twee jaar zijn diverse gemeentes bezig geweest met het bedenken van oplossingen voor de ‘achterdeur problematiek’ van de coffeeshops. Ondertussen zetten politie en justitie vol in op de teelt van hennep. Thuis- en tuinkwekers met kleine en grote hoeveelheden planten werden aangepakt. Zelden kwam het tot een veroordeling maar de oogsten werden wel vernietigd en dat maakte de weg vrij voor een steeds criminelere aanpak van de teelt.
En ja hoor, nu kunnen de mensen die voorstander zijn van het stoppen met het gedoogbeleid hun stem laten horen. De discussie laait inmiddels hoog op. De nieuwsmedia besteden er ruim aandacht aan en ook prof. mr. Pieter van Vollenhoven mengt zich in de discussie. Hij doet dat vanuit zijn functie als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.
Uit een onderzoek dat de SMV heeft laten verrichten naar de aanpak van de illegale drugsmarkt en m.n cannabis blijkt o.a. dat Nederland vanaf 1915 betrokken was bij internationale drugsverdragen. Tot midden jaren zestig was er nauwelijks een drugsprobleem, maar dat veranderde toen ‘non-conformisme en maatschappelijk verzet belangrijke drijfveren werden voor gebruik van cannabis.’ Zoiets is natuurlijk niet in het belang van de overheid.
In een interview met de Volkskrant meldt Van Vollenhoven eerlijk dat cannabis op de lijst van verboden middelen werd gezet onder druk van Amerika en de farmaceutische industrie. Dat gebeurde vooral nadat Amerika onder Nixon in 1971 de ‘War on drugs’ had uitgeroepen. En als Amerika een oorlog uitroept, volgen wij braaf. Dat gebeurde ook toen Amerika na 9/11 de ‘War on terror’ uitriep. Nederland betoonde zich bij monde van Peter Balkenende het braafste jongetje van de klas en tekende verdragen waarmee Amerikaanse veiligheidsdiensten verregaande bevoegdheden in ons land kregen.
Toch zijn er ook in Amerika nu andere geluiden te horen over cannabis. In Colorado is de teelt en verkoop van cannabis sedert 1 januari vorig jaar vrijgegeven. Wat je daar ziet is dat verkoop, teelt en handel in handen is van grote commerciële bedrijven. Geen wonder, een ‘D.A.N.K.’ zet al gauw een half miljoen per maand om…
Ook in Nederland zie je die ontwikkeling.
Het bedrijf van Ben Dronkers, Bedrocan, is sedert 1 maart 2005 het enige bedrijf dat is gecontracteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de teelt en productie van medicinale cannabis. Ze produceren 3 verschillende soorten, maar het high effect van alle drie is beduidend lager dan de wiet uit de coffeeshops. Het is zeer de vraag of gebruikers daarvan nog met non-conformisme bezig zijn.
De afgelopen twee jaar zijn op vele plaatsen in de wereld rapporten verschenen over de helende werking van cannabis. Het gebruik als pijnstiller is algemeen erkend en ook de positieve effecten bij kankerpatiënten zijn inmiddels bekend.
De farmaceutische industrie heeft baat bij het schrappen van het gedoogbeleid.
Het heeft er alle schijn van dat die machtige industrie effectieve lobby’s heeft bij regeringen om zich te gaan houden aan de verdragen die voortvloeiden uit de ‘War on drugs’.
Van Vollenhoven pleit ervoor dat Nederland een keuze moet maken: óf het voortouw nemen om andere landen te overtuigen van een andere aanpak dan de repressieve en de internationale verdragen te veranderen, óf stoppen met het gedoogbeleid. Zo’n pleidooi komt de lobbyisten van de farmaceutische industrie goed uit…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s