Mainstream

Er wordt nogal wat gefoeterd op de mainstream media, in kringen waar dat veel gebeurd vaak MSM genoemd. De mainstream media zouden aan de leiband lopen van regeringen en meedoen aan al het gelieg en gedraai waar onze overheid al vele jaren in uitblinkt.

Ik kan niet ontkennen dat dit soort zaken gebeuren. Zo herinner ik me een uitzending van het Nos-journaal waarin beweerd werd dat Poetin op een vraag van de Nos-verslaggevers geen antwoord had willen geven. Het bijbehorende beeld was dat van een weglopende Russische president. Ik weet niet meer waar het over ging, Poetin was in Nederland om zijn toen nog hier wonende dochter te bezoeken en de verslaggevers maakten van dat moment gebruik.

Een week of drie later gaf de cameraman van dat item blijk van gewetenswroeging. Hij postte op social media de oorspronkelijke beelden: Poetin was in een goede bui en gaf een uitgebreide reactie, het hele item bleek wel een kwartier te duren.

Dit is dus ronduit manipulatieve nieuwsvoorziening geweest en dit soort dingen gebeuren ongetwijfeld nog. Maar dat wil niet zeggen dat alle journalisten die bij de mainstream media werken niet deugen.

Daar werken ook zeer integere en goed opgeleide mensen, maar die hebben soms grote moeite om hun werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld: informatie van de overheid krijgen, vergt niet zelden een enorm uithoudings- en doorzettingsvermogen. Zo las ik in de Volkskrant een paar weken geleden over een verzoek dat journalisten al drie (!) jaar geleden hadden gedaan over inzage in specifieke overheidsstukken. Ze waren zelfs naar de rechter gestapt die had bepaald dat de overheid die stukken ter beschikking moest stellen. maar ze hebben die tot op de dag van vandaag niet gekregen. In diezelfde editie een relaas van een columnist die graag een bepaald debat in de Tweede Kamer wilde bijwonen maar als niet-parlementair redacteur daar accreditatie voor moest aanvragen. De aanvraag werd pas gehonoreerd nadat het debat geweest was.

Het zijn rare tijden als het gaat om informatievoorziening. Fake news, feiten die worden afgedaan alsof het fake news betreft, feiten die als leugens afgedaan worden en leugens die als feiten gepresenteerd worden.

Journalistiek is nog nooit zo ingewikkeld geweest als in deze tijd.

Maar het gemanipuleer met informatie is niet van vandaag of gisteren.

Zo herinner ik als de dag van gisteren hoe ik als jonge undercoverjournalist in 1970 met een story kwam over meiden die in de prostitutie belandden na verslaafd te zijn gemaakt. Ik kwam op het spoor daarvan omdat er een poos veel hash verkocht werd met opium erin. Wat vreemd was, omdat opium duurder was dan hash.

I.p.v. dat het stuk geplaatst werd, moest ik op het bureau van de hoofdredacteur komen waar ook de toenmalige hoofdcommissaris van politie aanwezig bleek. Samen legden de heren me uit dat het artikel niet geplaatst kon worden omdat het teveel onrust zou veroorzaken. Twee jaar later kwam de Volkskrant met een artikel over wat toen meteen heroïneprostitutie heette. Betrof het in 1970 nog maar enkele meiden, twee jaar later ging het om tientallen slachtoffers. Ik kan er nog steeds boos over worden, temeer daar het niet plaatsen van het stuk voor mij heel nare gevolgen had.

Iedereen mag zich journalist noemen. Maar journalist is desondanks een serieus, moeilijk en soms gevaarlijk vak. Het eerste dat ik op de School voor de Journalistiek leerde, was dat objectieve journalistiek niet bestaat. Veel van de opleiding ging over hoe je desondanks tot zo betrouwbaar mogelijke informatie komt.

Er zijn nu veel mensen die -al dan niet onbetaald- werken voor wat meestal alternatieve of onafhankelijke media worden genoemd. Soms is hun informatie van groot belang. Maar net zo vaak wordt die informatie bijeen gegaard door mensen die nooit als journalist zijn opgeleid. Het maakt het er allemaal niet eenvoudiger op om als lezer of zelfs kijker te weten wat waar is en wat niet.

Betrouwbare, goed opgeleide journalisten zijn harder nodig dan ooit. Je vindt ze zowel bij msm als onafhankelijke media.

.

Vrouwen voor vrede (2)

Met hoeveel liefde ben je gedragen in onze buik… Hoe kwetsbaar was jij als net geboren kind, en hoeveel tijd, zorg en aandacht nam het voor je je zelf kon redden… Met hoeveel liefde zorg en aandacht ben je daarna door de jaren heen omringd…

Kijk in onze ogen; daar is liefde voor jou. Laat ons samen doorgaan in die liefde en de haat en angst achter ons laten. Denk aan je eigen moeder, en herinner je wat zij voor je voelde, heeft gedaan in volle toewijding zo goed ze kon

Daarom roepen we je op om de wapens neer te leggen en haar huis te gaan, uit liefde voor je moeder. Als we dat allemaal doen, is er geen oorlog meer, en kunnen we weer in vrede leven.

Als je nog vecht, omdat een ander dat zegt….

Realiseer je dan dat elke keer als je een ander mens doodmaakt, dat er een moederhart huilt en schreeuwt van wanhoop. Dus, zeg niets, maar ga lopen, ga weg van het front en ga naar huis…

Wij vrouwen, moeders, wonend in alle landen, staan nu samen voor de kracht van liefde; de kracht van liefde, maakt dat deze wereld draait en dat wij – hoe verschillend ook- met elkaar in vertrouwen en in vrede kunnen leven.

(tekst van Tjitske)

Vrouwen voor vrede

Een vriendin kwam gisteren even iets brengen en wilde tevens iets delen. Met een vers kopje thee voor haar neergezet begon ze enigszins opgewonden te vertellen over haar idee:

Als nu eens alle vrouwen in alle buurlanden van Oekraïne zich zouden verenigen en bij de grens zich opstellen en zo een statement maken. Volkomen geweldloos, maar wel duidelijk! En vooral moeders. Want je zet toch geen kind op de wereld en helpt het 18 jaar lang opgroeien om het daarna kapot te laten schieten?

Maar hoe organiseer je zoiets? vroeg ze zich af. We wisselden allerlei ideeën uit. Ik zocht online naar vrouwenorganisaties en stuurde het ene naar het andere e-mailtje met links naar haar. Haar werkgever wil helpen, ik wil helpen door een bericht en/of manifest zo breed mogelijk te delen. Ik adviseerde haar zo spoedig mogelijk een tekst op te stellen, kort maar krachtig en wellicht een uitgebreidere tekst op een website te zetten en al die organisaties en nog meer vragen het idee te steunen. En met die organisaties te overleggen of het wel zo slim is om naar de grenzen van een oorlogsgebied te gaan of dat het beter is om overal in steden manifestaties te organiseren. Of misschien lange kettingen van mensen te creëren. De eerste bescheiden manifestaties hebben afgelopen weekend al plaatsgevonden. Met die mensen contact leggen lijkt me ook heel zinnig.

En alles met gezwinde spoed! Wat te denken van a.s. zaterdag 5 maart?

We brainstormen nog even door en dan moet ze dringend naar huis. Eten koken voor haar 18-jarige zoon. Bij het weggaan zegt ze: “Ik moet donderdag ook nog naar het lange weekend vakantie met een vriendin.”

Toen ze weg was stuurde ik nog een paar mailtjes, eentje met een beginnetje voor een actietekst.

Als ik haar ’s avonds app heeft ze de mailtjes nog niet gezien. Dat ging ze morgen doen.

Morgen is nu en ik vind in de vroege ochtend een appje dat haar zoon corona heeft. Dank voor de waarschuwing, misschien hadden we elkaar beter niet gisteren bij het afscheid een lange hug kunnen geven, maar ik zie wel.

Ik zie vooral hoe het vaak gaat met mooie ideeën: het ‘gewone’ leven gaat door/voor. Tenzij je in een oorlogsgebied woont.

Naïeve internetpioniers

Toen ik in 1988 voor het eerst achter een computer met een (inbel)modem van 1200 bps zat, werd ik gegrepen door de mogelijkheden van het nieuwe medium. Ik kreeg allemaal visioenen over wat er mogelijk moest zijn, dacht aan papierbesparing door digitale technieken en werd helemaal lyrisch toen eind 1993 de eerste internetbrowser beschikbaar kwam.

En ik niet alleen. Vele andere internetpioniers hadden visioenen van een grenzen vervagende wereld.

“Power to the people” leek binnen handbereik.

Dat de techniek van internet in feite was uitgevonden door defensiespecialisten vonden we een grappige bijkomstigheid. Internet werd door pioniers als ik gezien als instrument voor vrede. Hoe naïef waren we kennelijk.

Nu zijn data en energie de nieuwe peilers voor een economie die in razendsnel tempo wordt georganiseerd. Die haast is er omdat in 2019 in feite de tweede bankencrisis na 2008 plaatsvond, wat razendsnel werd gecamoufleerd door de pandemie.

Met een pandemie erbij zijn controlesystemen een peuleschilletje voor de regeringen die als marionetten van de grote geldbezitters (1% van de wereldbevolking heeft nu al meer dan 90% van alle ‘oude’ valuta in de wereld in handen) doen wat die multirijken dicteren.

Het sociale kredietsysteem dat in China wordt uitgerold en in delen van dat grote land al in werking is getreden, lijkt de voorloper van wat ons wereldwijd te wachten staat. We zijn slaven van het nieuwe systeem dat dankzij een steeds sneller internet (5G!) al grotendeels is ontwikkeld.

Nog een paar coronavarianten en het verder toepassen van slimme marketingtechnieken waarbij zelfs NLP volop wordt ingezet om de bevolking angstig te houden voor het virus dat al in 2006 werd geregistreerd als ‘bio-wapen’ en het nieuwe systeem functioneert. Een digitaal technologisch systeem, waarbij de machthebbers liefst zo snel mogelijk cash geld zien verdwijnen.

Lockdowns zijn een aanval op het midden- en kleinbedrijf, terwijl het de grote spelers alleen maar rijker maakt. Supermarktketens als Ahold en internetwinkels zoals Amazon, Ali Expres en Bol.com spinnen garen bij de lockdowns, terwijl steeds meer middenstanders niet meer weten waar ze het zoeken moeten.

Rutte IV beweert geen geld te hebben voor verbeteren van de zorg, maar een veelvoud van wat daar noodzakelijkerwijs in geïnvesteerd zou moeten worden, wordt gestoken in digitale controle- en identificatiesystemen zoals het zgn. coronapaspoort. Een duidelijker indicatie dat het helemaal niet om onze gezondheid gaat, is bijna niet voor te stellen. Al eens gezien hoe groot die QR code van de app is? Daar kunnen makkelijk naast je gezondheidsgegevens, al je bank- en andere privacygevoelige gegevens bij worden opgenomen. Nog ‘even’ en privacy is net zo’n farce als onze zogenaamde democratie.

En het opmerkelijkste van alles: het is allang geen geheim meer hoe het echt zit. De machthebbers schrijven er gewoon openlijk over, er wordt zelfs al steeds minder moeite gedaan om kritische geluiden van het internet te verwijderen, zo zeker zijn de machthebbers er van dat hun uitrollen van een digitaal technologisch systeem niet meer te stoppen is.

Is het dat ook echt niet meer?

Wat zou er gebeuren als burgers overal in de wereld doorzien dat hun angst een gecreëerde angst is, dat via die angst het oude principe van verdeel en heers wordt toegepast en burgers massaal ongehoorzaam gaan worden? Hoe totalitair zou het nieuwe systeem zich dan laten zien?

Ik vraag me eigenlijk nog maar een paar dingen af:

als het beleid van onze regering gaat slagen en er nog meer datacenters en distributiecentra in ons land worden gebouwd:

-Krijgen die lelijke dozen op hun platte daken dan eindelijk zonnepanelen?

-Kan het de machthebbers nog wat schelen als de energielevering voor de gewone burgers niet meer gegarandeerd kan worden en die bijv. in de winter in de kou komen te zitten?

-Zijn datacenters nu een vrijwaring of juist een risico wanneer er nog een oorlog met bommen wordt toegevoegd aan de huidige van de multirijken tegen steeds angstiger wordende bevolkingen?

-Of is er misschien toch iets van die vrede die internetpioniers in hun visioenen zagen gerealiseerd en zijn oorlogen straks ook alleen nog digitaal?

-Hoe machtig zijn wapenhandelaren eigenlijk nog?

The Wappie story

(Ik dacht dat mijn vorige column mijn laatste zou zijn in deze kersttijd. De vandaag ingestelde lockdown bracht me op deze)

Wie het huidige beleid rondom de pandemie bekritiseert, wordt doorgaans direct weggezet als een ‘wappie’.

Ik heb me de afgelopen twee jaar verdiept in de verhalen van de ‘wappies’ en zoveel mogelijk van hun verhalen proberen te checken. Hoewel ik ooit een aantal jaren werkte als onderzoeksjournalist, was en is dat nog steeds niet eenvoudig. Wat het extra moeilijk maakt, is dat wat als ‘bewijzen’ werd en wordt gepresenteerd, soms weer van het internet verdwijnt. Ik heb daarom besloten om mijn samenvatting van de wappie stories niet van links te voorzien. Die veranderen toch steeds.

Sommige wappies zullen wellicht (delen van) mijn samenvatting niet bevestigen. Wie, al dan niet wappie zijnde, de al dan niet bestreden feiten in dit artikel wil verifiëren, nodig ik van harte uit zelf op onderzoek te gaan.

Dit is mijn samenvatting:

Het covid19 virus is man-made.

Een groep journalisten vroeg op veel plekken in de wereld patentaanvragen op en ontdekte dat voor de genetische code van het virus al jaren her patent is aangevraagd. In 2006 is dat patent verleend waarbij het virus werd aangeduid als ‘bio-wapen’.

In Wuhan staat het grootste viruslaboratorium van China. Rond het laboratorium zijn diverse samenwerkingen met Amerikanen gesignaleerd. Foto’s van officiële bijeenkomsten van Amerikanen, Chinezen en ook bobo’s uit andere landen rond dat laboratorium circuleren overal op internet.

Het covidvirus is een pLandemie. Om dat mogelijk te maken zijn pal voor het ‘uitbreken’ van de pandemie de definities van wat een pandemie is, bijgesteld.

De voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, schreef in 2020 een boek met de titel “The Great Reset’. Dit boek is gewoon overal te koop. Schwab heeft het daarin o.a. over dat er miljarden mensen teveel zijn in de wereld, maar dat pandemieën daar een oplossing voor bieden.

Gideon van Meieren (FvD) vroeg eerder dit jaar aan Rutte over wat hij vindt van het boek van Schwab. Ruttes eerste reactie was dat je wappiestories niet moet geloven. Maar Van Meieren confronteerde hem met een brief (mail) die Rutte aan Schwab heeft gestuurd en waarin hij hem complimenteert met zijn boek. Heel recent heeft Rutte op vragen van een ander FvD-lid bevestigd dat onze regering juridisch afgetimmerde overeenkomsten sluit met het WEF.

De wereld wordt in feite geregeerd door een klein groepje ultrarijken, die inmiddels alle regeringen in hun financiële zak hebben. Het gaat hen minder om het virus dan de mogelijkheden die het hen aanreikt om controle over de bevolkingen uit te oefenen. Een nieuw type mens dient gecreëerd te worden (ook volgens o.a. Klaus Schwab) voor een nieuwe wereldorde.

Angst zaaien zorgt ervoor dat banggemaakte burgers allerlei controlemaatregelen nu voor zoete koek slikken. Bange mensen gaan zich nu voor de derde keer laten vaccineren door de zgn boosterprik terwijl wetenschappers van allerlei disciplines waarschuwen dat er gevaarlijke stoffen in kunnen zitten, zoals grafeenoxide of grafeenhydroxide. Sommige van die wetenschappers overlijden plotseling. Veel meer mensen dan bekend gemaakt wordt in de officiële media overlijden aan de gevolgen van die stoffen, die o.a. plotselinge bloedstolsels veroorzaken. Een lijst van 25 A4’s met namen en andere gegevens van een in 1 maand tijd tijdens de sportuitoefening overleden sporters zou het gevolg zijn van deze stoffen.

Tot zover mijn beknopte samenvatting van alle wappie-stories.

Wat u ermee doet moet u zelf weten. Al raad ik u af er met de paar naasten waarmee u is toegestaan kerst te vieren er bij de kerstboom over te discussiëren. De kostbare zeldzame tijd dat u met geliefden door mag brengen tijdens de vandaag ingegane lockdown kunt u vast wel beter besteden.

Toch nog even een link: een recent ‘wappie’-interview.

Ik wens u een liefdevolle en zo gezond mogelijke kersttijd.

.

Plandemie

Veel complottheorieën over deze coronacrisis vinden hun oorsprong in de gedachte dat het geen pandemie maar een pLandemie betreft. Op zich geen verwonderlijke gedachte, als je zaken in aanmerking neemt als dat China’s grootste viruslaboratorium in Wuhan stond en samenwerkte met de Amerikanen. Als er een boek verschijnt van de voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, met de titel ‘the great reset’ en je zijn griezelige ideeën daarin leest. En zo kun je nog wel het e.e.a. vinden dat de gedachte van een plandemie versterkt. Al was het maar dat in de hele wereld de democratie om zeep wordt geholpen door een kleine elite die 90 % en volgens sommigen nog meer van al het geld in de wereld bezit.

Ik sprak daar eerder deze week over met een vriend, een scepticus met een zeer wetenschappelijke manier van kijken. Hij publiceerde in augustus vorig jaar de dystopische roman ‘Zwarte quarantaine’, waarin hij een maatschappij schetst, 9 jaar na het uitbreken van de corona epidemie die al die jaren voortborduurt op de aanpak die we sinds begin vorig jaar kennen.

“Nee joh, een plandemie, dat is gewoon niet zo,” zei hij, ‘dan schat je de mensheid te hoog in, daar zijn ze niet slim genoeg voor.” Dat geldt in ieder geval voor de twee leraren die in ons land de crisis met allerlei maatregelen proberen te managen en keer op keer praatjes verkopen tijdens de zoveelste ‘persco’. Geschiedenisleraar Rutte zei tijdens de persco gisteren dat hij het zichzelf aanrekent dat de coronaboodschap niet overkomt. Onderwijzer De Jonge krijgt steeds donkerder wallen onder zijn ogen van het harde werken.

“Tijd voor een cold case team,” zei Caroline van der Plas in een speech in de Tweede Kamer al op 16 november. Van haar boodschap kun je nog wat leren Rutte! Maar het lijkt wel tweecomponentenlijm waarmee hij aan het pluche geplakt zit.

Ik heb ook nog wel een paar ideeën:

Tweede Kamer: hef het mandaat op dat het demissionair kabinet in januari kreeg t.a.v. het coronabeleid

Zorgverleners: haal een managementlaag weg in de ziekenhuizen

Zorgverzekeraars: schrap die lijsten codes waarmee verrichtingen moeten worden ingedeeld en waar het zorgpersoneel zoveel tijd aan kwijt is

OMT: hef jezelf op zodat je je weer volledig kunt richten op je eigen straatje en belangen. We zijn de outbreak voorbij en moeten leren leven met het virus.

Aanvullingen welkom 😉

In Engeland kleurt alles oranje, maar de maatregelen zijn er sedert ‘freedom day’ niet veranderd. Je kunt je afvragen waarom ‘we’ dat hier maar steeds weer blijven doen en alles rood kleurt…

Pieter Derks legde daarom deze week de basisregels nog maar eens uit.

Verbijsterd

Nog niet eerder heeft het zo lang geduurd dat er zoveel tijd zit tussen mijn vorige column en de nieuwe. Ik heb ook nog nooit zo lang niet aan mijn nieuwe boek geschreven.

Nee, ik ben niet ziek. Heb een keer corona gehad en mijn lichaam bleek dat redelijk goed aan te kunnen. Maar het is wel langer dan zes maanden geleden. Ik sluit niet uit dat ik een of twee keer herbesmet ben geraakt, maar dat is achteraf interpreteren van onverklaarbare vermoeidheid en helaas is er geen mogelijkheid om mijn bloed op antistoffen te laten testen. Maar eigenlijk wil ik het daar niet over hebben, want ik heb geen zin in polariserende gesprekken. Om die reden heb ik ook geen column geschreven over de nog steeds toenemende polarisatie.

In plaats daarvan wilde ik schrijven over positief blijven, maar dat werd doorkruist omdat ik even helemaal uit het lood geslagen was na de eerste persconferentie, amper een maand na het loslaten van de meeste coronamaatregelen, waarin Hugo de Jonge voor het eerst ongevaccineerden de schuld gaf van de toenemende besmettingen. Waarmee hij de polarisatie in de samenleving een nog verdere duw gaf.

Toen bedacht ik dat ik een column kon schrijven over de misvatting dat wetenschap gelijk staat aan de waarheid verkondigen. Maar bij het zoeken naar goede voorbeelden kwam ik zoveel tegenstrijdige cijfers tegen dat ik de weg kwijt raakte.

Nu is dan ineens de 2g samenleving acceptabel.

Ik ben verbijsterd.

En vooral hierdoor:

Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat een demissionair kabinet zoveel macht over onze samenleving mag houden?

Ja ik weet, de Tweede Kamer ging in januari akkoord met het demissionair kabinet ten aanzien van de coronamaatregelen een volledig mandaat te geven. Maar hoe is het mogelijk dat de nieuw gekozen Tweede Kamer dat mandaat niet intrekt nu dit demissionaire kabinet onderdeel is van het grote probleem een nieuw kabinet te vormen?

De kabinetten Rutte hebben allerlei zaken in onze samenleving onder het mom van vrije marktwerking zodanig afgebroken en verziekt dat het bijna niet te geloven is. De huidige woningnood, de afgebrokkelde zorg, om maar eens wat te noemen.

Als de Kamer het mandaat zou intrekken, wedden dat er dan in no-time een nieuw kabinet gevormd zou blijken te kunnen worden?

Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat er gebeurt wat er nu gebeurt?

Een land verscheurd door vaccinatiebeleid. We volgen nu nota bene Duitsland in dat beleid. Daarvoor moeten eerst nieuwe wetten worden gemaakt die onze grondrechten aantasten. Worden die dan ook na enig gesputter net als vele vorige maatregelen door de kamer geaccepteerd?

Het duurt even voor ik weer over kan tot de orde van de dag vrees ik. En dat geldt nog steeds voor eigenlijk bijna iedereen in ons landje.

Complot

In het coronadebat van 15 juli vroeg Gideon van Meijeren (FvD) Rutte naar het boek van Klaus Schwab, voorzitter van het WEF.

Hieronder het fragment: (in de hoop dat deze nu wel blijft staan, want het verdwijnt steeds en moet steeds weer worden teruggezet en heeft dan natuurlijk weer een andere url)

Rutte probeert eerst het als een complottheorie weg te zetten, maar uiteindelijk blijkt Rutte Schwab te hebben gecomplimenteerd met Schwabs boek: Covid 19, The Great Reset.

Waarom ik dit zo’n belangrijk moment in de kamerdebatten vind, is dat je kunt zien hoe het mechanisme bij Rutte werkt: zodra je hem met de waarheid confronteert, begint hij te liegen en zaken af te schilderen als complottheorie, of is iemand een wappie.

Veel regeringsleiders doen hetzelfde als Rutte.

Zodra iemand iets te berde brengt tegen het coronabeleid of kritiek heeft op hoe regeringen de klimaatcrisis (niet) aanpakken, wordt geprobeerd die persoon in diskrediet te brengen.

Machiavelli wist het al: Verdeel en heers.

En in onze tijd worden psychologische trucs toegepast om ‘het volk’ een rad voor ogen te draaien. De belangrijkste trucs lijken te zijn: angst zaaien (vooral sedert 9/11 maar ook daarvoor al), verwarring zaaien (de waarheid nepnieuws noemen bijvoorbeeld) en complottheorieën verzinnen of zaken als zodanig benoemen.

Tijn Touber heeft daar recent een leuk verhaal over verteld.

Lees het boek van Klaus Schwab en je weet hoe het zit.

Ja er is wel degelijk sprake van een complot.

Een groot en ingewikkeld complot van de elite tegen de mensheid. Maar dat geloven natuurlijk alleen wappies.

Het wordt weer drukker

Nadat de avondklok was afgeschaft verwachtte ik dat het afgelopen zou zijn met de stille straten ’s avonds laat. Maar dat was niet het geval. Het bleef stil. Op mijn laatste wandelingetjes met de hond zag ik soms een enkele fietser, hoorde ik heel af en toe een brommer of auto in de verte. Zelfs op de warme zomeravonden zaten er ’s avonds laat geen mensen meer buiten en waren de meeste ramen weer net zo donker als tijdens de avondklok.

Lag dat aan de vroege horecasluiting vroeg ik me af. Maar ook toen de horeca de terrassen weer tot 10 uur open mocht houden, was het na 11 uur alweer uitgestorven op straat.

Toen afgelopen zaterdag de meeste coronamaatregelen werden afgeschaft (of zou opgeschort een beter woord zijn? ) was ik heel benieuwd hoe dat op straat te merken zou zijn. Maar toen ik om half twaalf met mijn hond ging lopen, was het nauwelijks drukker dan de hele week daarvoor. En dat op een weekendavond!

Zouden we zo gewend zijn aan ons nieuwe ritme dat we daar aan vast houden?

Kranten stonden de afgelopen week vol met voorspellingen over ‘the summer of love’ en mensen die uit de band zouden gaan springen na zo lang beknot te zijn geweest. Massaal ook nog. Het woord ‘muilhonger’ werd zelfs geïntroduceerd. Wat een lelijk woord is dat. Nog veel erger dan huidhonger. Hebben die kranten het wel bij het goede eind?

Ik las in een heel ander soort medium, Flow magazine, dit artikel van Bente van de Wouw. Van haar hoeft het allemaal niet, dat het weer drukker wordt. Misschien heeft ze gelijk en zijn voor veel mensen hun gewoontes veranderd. Gaan we liever wandelen dan naar de kroeg, liever gezellig met vrienden een gezonde maaltijd bereiden dan naar een restaurant. Liever dicht bij huis op vakantie dat weer zo’n verre vliegreis.

Misschien, ja misschien zelfs hebben we door het coronavirus echt iets geleerd over hoe we met elkaar en het klimaat omgaan en maken we nu bewust andere keuzes.

Dat zou geweldig zijn!

Geen door vliegtuigstrepen verpeste blauwe luchten meer, geen door geo-engineering verduisterde zon meer, minder energieverbruik door vroeger naar bed en bewuster met energie omgaan, minder versteende tuinen, minder consumentisme.

Ja misschien krijgen we zelfs een overheid die niet langer slaaf is van God Geld.

Zouden we misschien eindelijk beseffen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn? Wij mensen, maar ook de dieren en planten. Zou het virus ons misschien toch hebben geleerd dat we deel zijn van de natuur, dat we zonder deze niet kunnen bestaan op deze planeet? (En mocht u daar nog niet van doordrongen zijn: kijk dan hier eens naar )

Dan wordt het misschien nog wat met onze wereld in plaats van dat grote delen onleefbaar worden door verwoestijning en erger.

Homo Ludens

In 1938 verscheen het boek Homo Ludens van Johan Huizinga. In dit cultuurwetenschappelijk werk heeft Huizinga het over het belang van spel voor het voortbrengen van cultuur. Eind zestiger jaren werd het begrip Homo Ludens nieuw leven ingeblazen door de provo’s en de kabouterbeweging met hun ludieke acties.

Ik moest er aan denken toen ik nadacht waarom we in onze samenleving tijdens de coronacrisis zo verlangend blijken te zijn naar entertainment.

Hebben we zo’n behoefte aan vermaakt worden of gaat het ons vooral om contacten hebben met anderen? De terrassen zitten nu ook bij slecht weer tamelijk vol, dankzij de mega parasols die de afgelopen jaren opgang maakten en terrasverwarming. Tegen dat laatste komen al protesten. Ik las ergens over een gemeente die de terrasverwarming als milieuonvriendelijk bestempelt en wil gaan verbieden. Daar valt iets voor te zeggen, maar mag het misschien even wachten tot het weer warmer is geworden? We vinden het klaarblijkelijk massaal heerlijk om buiten te zitten en bediend te worden met lekkere hapjes en drankjes en we zijn daar kennelijk ook nog steeds rijk genoeg voor.

Het steekt schril af bij de afschuwelijke situatie in India.

Eerder deze week was er iemand op tv die goed naar de cijfers gekeken had en concludeerde dat er wereldwijd 3,2 miljoen mensen zijn overleden aan covid19. Op een wereldbevolking van 7,7 miljard mensen is dat 0,41 % als ik goed gerekend heb. Maar dat is gebaseerd op cijfers tot maximaal 1 mei j.l.. Het dodenaantal door covid zal door uitbraken en situaties zoals in India nog flink stijgen.

Willen we graag massaal ontspannen om dit soort getallen te vergeten? Of simpelweg omdat we het zat zijn om met zo’n ‘klein’ percentage rekening te houden? Dat er naast doden ook nog flinke aantallen mensen chronisch vermoeid blijven of hun geur kwijt zijn of wat voor bijverschijnselen dan ook hebben, is in de cijfers niet goed terug te vinden.

Of heeft de behoefte aan ontspanning weinig of niets te maken met coronamaatregelen maar simpelweg met dat we allemaal homo ludens zijn?

Deelnemen aan kunst en cultuur is voor de spelende mens een noodzaak om goed te functioneren. We hebben kennelijk moeite met serieus blijven als we daarnaast niet ook allerlei ontspannende en speelse activiteiten kunnen ontplooien.

De veelzijdige kunstenaar Constant Nieuwenhuijs (1920-2005) omarmde het idee van de homo ludens en zag de belevingswereld van kinderen en mensen in primitieve culturen als de basis voor het uiten van gevoelens. Van hem is dit citaat: “Het kind kent geen andere wet dan zijn spontaan levensgevoel en heeft geen andere behoefte dan dit te uiten. Hetzelfde geldt voor de primitieve culturen, en het is deze eigenschap ook, die deze culturen een zo grote bekoring verleent voor de mens van heden die in een morbide sfeer van onechtheid, leugen en onvruchtbaarheid moet leven.”

We leven behalve in een periode waarin een virus ons leven beïnvloedt, in een tijd waarin steeds meer onrecht, leugens en andere onwaarachtigheden aan het licht komen.

Misschien hebben we daarom wel zoveel behoefte aan ontspannen vrij zijn wie we zijn, zonder ons (even) druk te hoeven maken over wat er allemaal aan vreselijks in de wereld, ook dicht om ons heen, gebeurt.