Geo-engineering

Ik plaatste een uitleg van Peter Munneke over geo-engineering door op Facebook. De uitleg heeft een tamelijk onschuldig karakter. Maar ondertussen wordt er dus wat af gerotzooid met stoffen in de lucht 😩 en die stoffen dalen dus ook op ons neer… Het positieve is dat het eindelijk openlijk wordt toegegeven.
Zo reageert ook een vriendin: “Eindelijk”, schrijft ze simpelweg.
Ik schrijf terug: “…ik krijg steeds meer het gevoel dat alle bedriegerij begint door te dringen bij iedereen… Zou de mensheid dan toch nog wakker worden?”
Haar reactie: “Ja, dit jaar wordt en is het jaar van de mondiale uitvoering van sprookjes van de keizer”. Als dat toch eens waar was!
Een FB community die zich Collective Evolution noemt, plaatste deze image:

Als je dit lijstje leest, kun je je afvragen of het nog wel zin heeft om mee te doen aan politieke verkiezingen. Democratie is verworden tot een toneelstuk, een leugenmachine die probeert het volk zoet te houden.

Je kunt het ook andersom bekijken: misschien stemmen mensen juist op die partijen en politici waarvan ze denken dat die misschien nog een beetje invloed hebben op de oligarchie die ons in werkelijkheid bestuurt. En is daardoor Trump aan de macht gekomen en in Nederland de VVD met goedlachse Mark. Voor mensen die zo denken heb ik een teleurstellende mededeling: Ze hebben geen invloed op die bedrijven en de 26 rijkste mensen in de wereld die inmiddels de helft van het wereldkapitaal in handen hebben; al die politici zijn er slechts pionnen van.

1984 is 35 jaar geleden en toen het dat jaar was, dachten we dat het met Orwell’s voorspellingen nog wel meeviel. Maar als je dit lijstje goed leest, kun je je afvragen of we in 1984 oogkleppen op hadden. Het manipulatieve bedrog was toen wellicht onzichtbaarder dan nu. De keizer had nog kleren aan.

Totalitair

De Tweede Kamer heeft vorig jaar moeiteloos, zonder debat of stemming een wet aangenomen die de overheid het recht geeft alle mogelijke persoonsgegevens aan elkaar te koppelen…
Het gaat om de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), die allereerst bedoeld is om fraude, bijv. met uitkeringen tegen te gaan, maar die het ook mogelijk maakt om met inlichtingentechnieken vooraf te kunnen voorspellen wie in de gaten gehouden moet worden. Daar wordt een nieuw systeem voor opgezet, het zgn. Systeem Risico Indicatie (SyRI).
(Dat waarschijnlijk een ander naampje zal krijgen in geval er protesten komen tegen deze aanpak)

Joop.nl kopte: “Overheid gaat burger als crimineel behandelen
Zelfs dat is nog voorzichtig gesteld vrees ik.
Ik heb toch maar eens een paar definities opgezocht:
Totalitair = het hele maatschappelijke (en privé-)leven omvattend en bepalend
Totalitaire staat = Politiek stelsel waarin de staat in beginsel het gehele leven van zijn individuele onderdanen in elk opzicht beheerst (…)

Big Brother in George Orwells “1984” was kinderspel.