Groots en meeslepend

Sommige dode dichters leven vooral voort dankzij retoriek van strofen uit hun bekendste gedichten. Willem Kloos bijvoorbeeld: “Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten”.  Uit het gedicht De grijsaard en de jongeling van Hendrik Marsman wordt nog vaak de eerste regel: “Groots en meeslepend wil ik leven!”geciteerd.  Marsman kende ik slechts uit mijn Nederlandse literatuurlessen op de middelbare school toen ik die frase in de zestiger jaren voor het eerst hoorde uit de mond van toenmalige provo en nu auteur David Douwes.

Groots en meeslepend leven…
Het krijgt ineens een andere  betekenis als ik vanochtend lees dat Trump de wapenwedloop wil hervatten. “America first!” betekent in Trumps gedachtegang dus ook de meeste kernwapens willen hebben. Het was te voorspellen.

Dit kind van rijke ouders was altijd al een aandachtsjunkie. Hij werd al op zijn 13e van school gestuurd wegens slecht gedrag. Toen hij het door zijn vader gespreide bedje vol vastgoed overnam, koos hij vooral voor vastgoedprojecten die goed in de publieke belangstelling lagen. Als vastgoedmagnaat kwam hij al snel in conflict met federale wetten en al de eerste keer dat dit gebeurde, in 1973, probeerde hij de tactiek van de omkering en beschuldigde hij de overheid ervan zijn bedrijf aan te vallen met als reden dat het een groot bedrijf was. Zijn zakelijke instincten waren minder goed dan hij wil doen voorkomen. In 1991 ging hij zelfs zakelijk failliet en ook bijna privé. De heropleving van zijn zakelijk imperium laat op allerlei momenten zien dat hij niets schuwt om in de belangstelling te komen.

Even deze samenvatting van zijn biografie om nog eens extra duidelijk te maken  dat de huidige president van de VS vooral een blaaskaak is die dankzij zijn afstamming en bijbehorende relaties zo ver is gekomen als nu en daarbij nooit gestopt is met het typerende gedrag van het verwende rijkeluisjochie.

Wanneer gaan we eindelijk erkennen dat het niet alleen een retoriek beoefenende en frasen uitkramende malloot is, maar iemand die lijdt aan grootheidswaanzin?
Het wordt tijd dat hij mondiaal erkend wordt als gevaarlijke gek. Het is te hopen dat wat er nog over is van de ooit zo geroemde Amerikaanse democratie nog werkt…

 

Advertenties

Niks te verbergen

562 merendeels beroemde schrijvers uit vele landen, waaronder 5 nobel prijswinnaars roepen gezamenlijk  op voor A STAND FOR DEMOCRACY IN THE DIGITAL AGE.  Je kunt ook de petitie tekenen.

De oproep deelde ik op facebook en daar kwam o.a. deze reactie op:

“ik teken niet, want mensen die niks te verbergen hebben interesseert ze niet, en ze houden de criminelen en terroristen in de smiezen, en das onze veiligheid”

In het hippietijdperk hadden we al zo’n idee; als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen.  Zo’n uitgangspunt zorgt er voor dat je zonder angst door het leven kunt gaan. Met zo´n houding kun je ook volop apps installeren op je smartphone zonder dat je er over na hoeft te denk dat het onplezierige gevolgen kan hebben.  Wie zo leeft, vooral zo doorgaan zou ik zeggen. Voor je eigen gemoedsrust en omdat een vrij gemoed een geweldloze antwoord is op macht die gebaseerd is op angst.

De machthebbers die niet vies zijn van angst inboezemen zijn zelf zo angstig voor reacties van ´het volk´dat ze zo´n beetje alle communicatie die digitaal valt op te slaan ook opslaan.  De onthullingen van Edward Snowden laten zien dat dat zonder aanzien des persoons gebeurt. Gewoon omdat je het kunt opslaan wordt het opgeslagen. Zodat je er ten allen tijden dingen in kunt nagaan. De snelle computers en oneindige opslagmogelijkheden maken limitering van dit gedrag overbodig. Vermoedelijk is je gedrag op internet en met je mobiele telefoon nog lang na je dood na te gaan.

Genoemde facebook reactie is goed beschouwd paradoxaal, omdat het aangeeft dat de excuses, om niet te zeggen leugens die door de controlerende instellingen worden gebruikt om hun gedrag een schijn van legitimiteit te verschaffen, werken. Maar het is niet legitiem, het is grondrechten schendend.  Het is daarom dat de schrijvers waarschuwen; want een samenleving die constant in de gaten wordt gehouden, is geen democratie meer.