Dieren en beschaving

In het ster reclameblok aandacht voor de slechte levens van varkens wiens vlees als kiloknallers verkocht wordt. Na de reclame de documentaire ‘Elephant family & me’ waarin Gordon Buchanan laat zien hoe zijn respect voor de dieren hem dichtbij een groep olifanten en zelfs een olifantmoeder en jong laat komen in de natuur van Kenia.
Buchanan is een man van beschaving in mijn optiek.
Die varkensfokker wiens varkens we zien lijden in het sterblok is dat in mijn ogen niet of nauwelijks.
Ik vraag me af of ik de kopers van kiloknallers ook minder beschaafd zou moeten noemen. Maar je zal maar weinig geld hebben en toch een stukje vlees willen eten.
In deze tijd waarin rechtse regeringen (in veel landen in de wereld!) ervoor zorgen dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden past het niet om armen te oordelen op hun koopgedrag.
Je zou misschien kunnen stellen dat vlees eten per definitie niet beschaafd is. Maar dat gaat me te ver. Dierlijke producten bevatten voedingsstoffen die niet in andere voedingsmiddelen voorkomen. Het gaat hierbij om ‘complete eiwitten’ en aminozuren. Er zijn mensen die sommige aminozuren níet zelf kunnen maken, zoals taurine en carnosine. Dit komt voor in rood vlees.
Ik wil het dus eigenlijk niet hebben nu over wel of geen vlees eten.
Wel vind ik het eerlijk gezegd een kwestie van beschaving als je je vleesconsumptie matigt. Omdat de vleesproductie een belasting is voor het milieu; voor een kilo vlees zijn meerdere kilo’s plantaardig materiaal nodig, maar vooral: omdat dieren een waardig leven verdienen.
Omdat we in de huidige tijd massaal uiterst onbeschaafd met dieren omgaan. Of we die nu gebruiken voor de vleesproductie, voor hun vacht of voor stofjes waar we medicijnen van maken of wat dan ook.
Megastallen, kleine grondoppervlakten, snavels en staarten inkorten en nog veel meer leed zouden we dieren niet mogen aandoen.
Zijn economische motieven nu echt richtinggevend voor onze vee industrie?
Ik denk dat er iets veel ernstigers onder ligt:
een absoluut gebrek aan respect voor dieren.
Lang is gedacht dat dieren geen gevoel hebben. De kerken ontkenden dat dieren een ziel hadden, om zo de mens het recht te geven om over dieren te beschikken.
Maar wie dieren in vrijheid bestudeerd zoals Buchanan, zal versteld staan over hun intelligentie, hun communicatie, hun zorgzame manier van met elkaar omgaan.
Leve dit soort documentaires, leve internet en de mobiele telefoon waardoor steeds meer filmpjes over dieren, vooral via sociale media, ons bewust maken van de gevoeligheden van dieren. We zien dieren soortgenoten wegslepen die door een auto zijn aangereden, eendenmoeders hulp inroepen als hun kroost in een put is gevallen, kraaien sleetje rijden op een dak m.b.v. een plastic dekseltje, apen een soortgenoot reanimeren die tegen een hoogspanningskabel op een station is gekomen, dolfijnen die elkaar helpen enz. enz..
Als je dieren bestudeert zou je zomaar tot de conclusie kunnen komen dat ze in feite beschaafder zijn dan wij. In deze tijd dat de roep om anders te kijken naar ons slavernij verleden steeds duidelijker klinkt, wordt het hoog tijd dat we de slavernij van dieren aan de kaak stellen. Al was het maar als teken van beschaving.
Zoals Buchanan laat zien: dieren zijn bijzonder. Wij kunnen nog veel van ze leren, o.a. hoe ze voor elkaar zorgen.

Advertenties

Dieren

In het NOS journaal vanmorgen beelden van dode en nog amper levende neushoorns in een natuurreservaat in Zuid-Afrika. De parkwachters verliezen vaak de strijd met stropers die op brute wijze de hoorns afzagen. Als dat zo doorgaat is de neushoorn binnen vijf jaar uitgestorven, minimaal in Zuid-Afrika.
Bij zulke berichten schaam ik me bijna om mens te zijn.
Sommigen beweren dat het komt omdat de mens nou eenmaal oorspronkelijk een jager is. Maar in hetzelfde journaal wordt melding gemaakt van in een grot in Azië gevonden tanden van tussen de 100.000 en 120.000 jaar oud. Wetenschappers twijfelen aan die ouderdom omdat er ook kiezen met gaatjes bij zijn. En de mens zou pas gaatjes in zijn kiezen hebben gekregen toen hij van jager boer werd.
De mens werd beschaafder denk ik dan. Maar diverse boeren van tegenwoordig gaan respectloos om met hun dieren, vooral bij massificatie. Dieren worden gezien als een product, als iets waar je geldelijk gewin mee kunt halen en hun welzijn is daar aan ondergeschikt. Staarten, snavels en andere delen van dierenlichamen worden in de veeindustrie zonder pardon en verdoving geamputeerd, bewegingsruimte wordt beperkt tot kooien waar een dier zich niet eens meer in kan omdraaien.
WNL liet tussen de journaals met deze berichten doodleuk een vrouwelijke jager aan het woord. Zij heeft iets tegen de veeindustrie. Ze heeft een eigen moestuin en ze wil ook 6x per jaar haar eigen stukje vlees kunnen schieten. En hup, daar ging ze het riet in met haar jachthond en dubbelloops jachtgeweer op zoek naar een lekker eendenboutje.
Als ze zich met vlees eten beperkt tot die paar keer per jaar dat ze jaagt is het misschien minder erg dan vlees uit de bio-industrie.
Maar Nederland is te klein om iedereen zijn eigen stukje vlees te laten schieten.
Goed beschouwd is de wereld te klein om mensen nog welk dier dan ook te laten schieten.
De grootste diersoort, mens, is nog lang niet beschaafd.
Want echte beschaving zou niet alleen een eind maken aan al het dierenleed, maar ook aan de groei van het aantal mensen.