Communicatiestrategie

Hij is psycholoog en communicatiestrateeg bij Ogilvy, dus kun je van een artikel van zijn hand verwachten waar het over gaat. Maar dat het zo schaamteloos over communicatiestrategie gaat, had ik niet durven denken. Het artikel van Daan Remarque in de Volkskrant van afgelopen zaterdag over vaccineren heeft als kop: “Weet u wát riskant is? Difterie en polio zelf”. Daarmee is de toon van het hele artikel gezet.

Daan staat duidelijk aan de kant van de overheid, die ons een verhaal verkoopt dat een te lage vaccinatiegraad een gevaar is voor de volksgezondheid. Nog steeds heeft niemand me kunnen uitleggen waarom niet het vaccin zelf, maar de vaccinatiegraad van doorslaggevend belang is. En dat is raar. Als je van een ziekte geneest zorgt je immuunsysteem ervoor dat je die ziekte de volgende keer dat je er aan blootgesteld wordt, niet meer krijgt. O.a. daarom noemden we allerlei aandoeningen zoals mazelen, bof en waterpokken, kinderziektes. Door ze als kind te krijgen was je er de rest van je leven immuun voor. Dat was fijn, want gevaarlijke complicaties van de ziekten ontstaan vooral als je ze pas op latere leeftijd krijgt. Daan kiest niet voor niets voor gevaarlijke ziekten als difterie en polio als kop bij zijn verhaal. Niemand zal bestrijden dat dat gevaarlijke ziekten zijn en daar gaan de twijfels ook niet over. De twijfels van steeds meer ouders gaan o.a. over de vaccins voor kinderziektes, de gevolgen van vaccinatie voor je immuunsysteem en het niet bewezen zijn van de effectiviteit van het HPV-vaccin. Daan raadt de overheid aan het HPV-vaccin van naam te laten veranderen, noem het een anti-kankervaccin vindt Daan en dan zullen de mensen wel hun 12-jarige dochters er mee laten inspuiten. Het is pure misleiding die Daan propageert. Allereerst omdat het vaccin slechts tegen één vorm van kanker zou helpen, namelijk baarmoederhalskanker en voorts omdat de anti geluiden tegen het HPV-vaccin gaan over de onbewezen werkzaamheid en een toenemend aantal gevallen van complicaties en eigenaardige ziekten die tienermeisjes die zijn ingeënt met dit vaccin ontwikkelen. Dat er een relatie tussen het vaccin en die nieuwe ziekten, die vaak in verband staan met aantastingen van het immuunsysteem, zou bestaan, is volgens o.a. het RIVM niet wetenschappelijk bewezen. Maar van 95 % van de in omloop zijnde medicijnen blijkt de werkzaamheid niet echt bewezen. Een goede marketing zorgt ervoor dat de mensen het toch kopen. Zelfs veel (huis)artsen weten nauwelijks wat ze voorschrijven.

De overheid verkoopt schijnveiligheid en mensen als Remarque helpen daarover te communiceren. Met allerlei massacommunicatie trucs wordt het volk dom gehouden en misleid. Toen Freud met psychologie begon, heeft hij vast nooit gedacht aan hoe dat vak misbruikt zou worden om mensen te misleiden en zinloze en zelfs gevaarlijke producten ongeveer door de strot de duwen. Gewoon nog beter liegen, is eigenlijk het advies van Daan aan de overheid en in dit geval impliciet aan de farmaceutische industrie.

Griepprik

Sluitend bewijs dat de griepprik werkt is er niet.
Toch roept het RIVM vandaag middels nieuwsberichten in de media op die griepprik toch vooral te nemen. Steeds meer 60-plussers schijnen de prik niet meer te willen en het RIVM is nu een offensief tegen die weigeraars begonnen met als ik de nieuwsberichten samenvat het motto: beter drie dagen ziek dan dood. Angstzaaierij dus.

We vaccineren onze kinderen en huisdieren vaak zonder dat we weet hebben van wat er nu eigenlijk in de entstoffen zit. We worden door de vaccinerende instanties wel voorgelicht over de voordelen van vaccinaties, maar vrijwel niet over de nadelen en die zijn er ook. Vaccinatieschade komt geregeld voor meldt o.a. dit Volkskrant artikel. Waarom krijgen ouders niet automatisch de bijsluiter van de vaccinatie? vraagt de auteur zich af.
In de griepprik en de vaccinaties van onze kinderen zitten niet alleen ziektekiemen, maar ook chemische en soms ronduit giftige stoffen. Nog afgezien van dat ieder mens anders reageert op de inspuiting van ziektekiemen, worden er steeds vaker relaties gelegd met die ziektekiemen maar ook de ‘hulpstoffen’ in vaccinaties en ziekteverschijnselen die soms jaren na de vaccinatie aanhouden.

Mijn bewustzijn hierover ontwaakte toen ik met wijlen mijn hond na bijna twee jaar chronische oorklachten en tal van smeerseltjes die ik in het oor moest aanbrengen belandde bij een homeopathische dierenarts. Die vermoedde een verband met de vaccinaties en gaf hem homeopathische verdunningen van de vaccinaties. Binnen een maand waren zijn oorproblemen opgelost.

Het RIVM heeft ook veel stimulans doen uitgaan voor het inenten van jonge meisjes met het zgn. HPV-vaccin dat zou helpen om baarmoederhalskanker te voorkomen. De bijwerkingen van de vaccinaties geven volgens het RIVM geen aanleiding tot ongerustheid en de inentingen zijn inmiddels opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar er komen steeds meer bewijzen dat Gardasil en Cervarix, de twee vaccins tegen baarmoederhalskanker, grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het ontstaan van veel chronische kwalen en auto-immuunziekten worden door steeds meer mensen toegeschreven aan de vaccins.
Wetenschappelijk sluitend bewijs dat de vaccins werken tegen baarmoederhalskanker ontbreekt en zelfs goed onderzoek naar de bijwerkingen blijkt nooit gedaan. Het tempo waarmee deze vaccins geïntroduceerd zijn, is ongekend en kan worden toegeschreven aan een fikse lobby van de farmaceutische industrie. Ondertussen zijn onze dochters in feite proefkonijn.

Misschien dienen we ons eens goed af te vragen wat de relaties van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met deze bedrijfstak zijn.
En of het echt wel nodig is om ons en onze kinderen en huisdieren tegen van alles en nog wat in te laten enten. Nog niet zo lang geleden kregen kinderen hun natuurlijke weerstand tegen ziekten door ‘gewoon’ af en toe een poosje ziek te zijn. De vermoedens nemen toe dat in zulke periodes meer weerstand wordt opgebouwd dan alleen voor de betreffende kinderziektes.

Na het journaalitem met de schaamteloze RIVM campagne voor de griepprik lees ik verder in de nieuwe dichtbundel van Astrid Lampe; De Taiga zwijntjes. Mijn oog valt op: “hoe het ook zij- stap uit de rij: ontspan!”