Vrouwen voor vrede (2)

Met hoeveel liefde ben je gedragen in onze buik… Hoe kwetsbaar was jij als net geboren kind, en hoeveel tijd, zorg en aandacht nam het voor je je zelf kon redden… Met hoeveel liefde zorg en aandacht ben je daarna door de jaren heen omringd…

Kijk in onze ogen; daar is liefde voor jou. Laat ons samen doorgaan in die liefde en de haat en angst achter ons laten. Denk aan je eigen moeder, en herinner je wat zij voor je voelde, heeft gedaan in volle toewijding zo goed ze kon

Daarom roepen we je op om de wapens neer te leggen en haar huis te gaan, uit liefde voor je moeder. Als we dat allemaal doen, is er geen oorlog meer, en kunnen we weer in vrede leven.

Als je nog vecht, omdat een ander dat zegt….

Realiseer je dan dat elke keer als je een ander mens doodmaakt, dat er een moederhart huilt en schreeuwt van wanhoop. Dus, zeg niets, maar ga lopen, ga weg van het front en ga naar huis…

Wij vrouwen, moeders, wonend in alle landen, staan nu samen voor de kracht van liefde; de kracht van liefde, maakt dat deze wereld draait en dat wij – hoe verschillend ook- met elkaar in vertrouwen en in vrede kunnen leven.

(tekst van Tjitske)