Nieuwe wildernis

En weer laait in de winter de discussie op over grote grazers in ‘de nieuwe wildernis’. Moeten er minder grazers komen of blijven er elke winter vele dieren een ‘natuurlijke’ hongerdood sterven? De vraag is of zo’n hongerdood wel zo natuurlijk is. De Oostvaardersplassen is een natuurgebied met een hek er omheen en de dieren hebben dus geen mogelijkheden om uit het natuurgebied weg te trekken. Succesrijke voortplanters hebben daardoor te maken met te grote aantallen voor de hoeveelheid beschikbaar voedsel.
Dit probleem doet zich overal in de wereld voor. De meest succesvolle diersoort mens blijft in toenemende mate leefgebieden innemen. Inmiddels is het landschap op aarde er totaal door veranderd. Dieren moeten zich aanpassen aan steeds meer en uitgestrektere stedelijke gebieden en zij die dat niet kunnen komen terecht in omheinde ‘wildernissen’, reservaten dus, waar ze als ze niet ten prooi vallen aan stropers zelfs met hun eigen soortgenoten moeten concurreren om voedsel.
De zich goden wanende mensen denken over alles wat de aarde voortbrengt te kunnen beschikken. Andere levensvormen zijn volgens de wetten der mensheid nog steeds ‘dingen’. Om vrijelijk over dieren te kunnen beschikken heeft de mens zelfs bedacht dat dieren geen gevoel hebben, dom zijn en volgens de gelovigen onder ons hebben dieren geen ziel.
Nu dit soort leugens steeds minder kunnen worden vol gehouden, al was het maar door de ontelbare dierenfilmpjes in de sociale media die laten zien hoe slim, gevoelig en sociaal dieren zijn, willen de gevoeligsten onder ons alsnog het lijden van dieren verminderen.
We voelen ons in het diepst van onze gedachten niet alleen god, maar ook schuldig over wat we door onze massale expansiedrift veroorzaken. Maar niets zo moeilijk voor de meeste mensen als toegeven dat je het fout hebt, dat je (mede) schuldig bent aan wantoestanden.
In plaats van de hand in eigen boezem steken en zorgen dat de mensheid eindelijk eens ophoudt met het groeien in aantal zodat er nog iets van ander leven vrijelijk kan bestaan op de aarde, gaan we ‘natuur beheren’ om ons geweten te sussen.

Om de Kennemerduinen staan minder hekken dan in de Flevopolder en een stijgend aantal damherten weet de weg te vinden naar Zandvoort waar ze als voedsel o.a. resten van menselijke consumptie vinden. Ik zou denken ‘leuk die herten in mijn dorp’, maar veel Zandvoorters blijken daar anders over te denken. Tuinen en openbaar groen ‘lijden’ onder de herten. Maar het gaat er vooral om dat de dieren zomaar ineens een weg kunnen oversteken en dan aangereden kunnen worden. Niet bezorgdheid over het welzijn van de herten is het probleem, maar de verkeersveiligheid: zo’n aanrijding is niet goed voor auto’s en mensen. En met een gewond, misschien zelfs bloedend hert wil je natuurlijk ook niet graag geconfronteerd worden. Dan kun je ze beter bejagen. Afschieten dus en het vlees verkopen. Mmm, hertenbiefstuk…
Gisteravond in Rtl late night verdedigde statenlid Sjaak Simonse van de SGP het initiatiefplan van SGP en VVD in de Flevopolder voor minder dieren en meer recreatie in de Oostervaarderplassen. Dat afschieten van dieren geld oplevert en het opruimen van kadavers van dieren die van de honger zijn omgekomen geld kost, zei hij er niet bij.

Voor geval u het nog niet wist:
Natuurbeheer valt al een aantal jaren onder het Ministerie van Economische Zaken..

Dieren

In het NOS journaal vanmorgen beelden van dode en nog amper levende neushoorns in een natuurreservaat in Zuid-Afrika. De parkwachters verliezen vaak de strijd met stropers die op brute wijze de hoorns afzagen. Als dat zo doorgaat is de neushoorn binnen vijf jaar uitgestorven, minimaal in Zuid-Afrika.
Bij zulke berichten schaam ik me bijna om mens te zijn.
Sommigen beweren dat het komt omdat de mens nou eenmaal oorspronkelijk een jager is. Maar in hetzelfde journaal wordt melding gemaakt van in een grot in Aziƫ gevonden tanden van tussen de 100.000 en 120.000 jaar oud. Wetenschappers twijfelen aan die ouderdom omdat er ook kiezen met gaatjes bij zijn. En de mens zou pas gaatjes in zijn kiezen hebben gekregen toen hij van jager boer werd.
De mens werd beschaafder denk ik dan. Maar diverse boeren van tegenwoordig gaan respectloos om met hun dieren, vooral bij massificatie. Dieren worden gezien als een product, als iets waar je geldelijk gewin mee kunt halen en hun welzijn is daar aan ondergeschikt. Staarten, snavels en andere delen van dierenlichamen worden in de veeindustrie zonder pardon en verdoving geamputeerd, bewegingsruimte wordt beperkt tot kooien waar een dier zich niet eens meer in kan omdraaien.
WNL liet tussen de journaals met deze berichten doodleuk een vrouwelijke jager aan het woord. Zij heeft iets tegen de veeindustrie. Ze heeft een eigen moestuin en ze wil ook 6x per jaar haar eigen stukje vlees kunnen schieten. En hup, daar ging ze het riet in met haar jachthond en dubbelloops jachtgeweer op zoek naar een lekker eendenboutje.
Als ze zich met vlees eten beperkt tot die paar keer per jaar dat ze jaagt is het misschien minder erg dan vlees uit de bio-industrie.
Maar Nederland is te klein om iedereen zijn eigen stukje vlees te laten schieten.
Goed beschouwd is de wereld te klein om mensen nog welk dier dan ook te laten schieten.
De grootste diersoort, mens, is nog lang niet beschaafd.
Want echte beschaving zou niet alleen een eind maken aan al het dierenleed, maar ook aan de groei van het aantal mensen.