Suikerfeest

De islamitische beweging ISIS, zich thans noemende IS (Islamitische Staat) zou een fatwa (religieus decreet) hebben uitgeschreven om alle vrouwen te besnijden in de door hen veroverde gebieden w.o. de Iraakse stad Mosul. De rillingen liepen over mijn rug toen ik dat las. Gelukkig zijn die berichten inmiddels tegen gesproken.
Toch geven die berichten te denken.
Temeer daar de berichten over steniging van ‘overspelige’ vrouwen niet zijn tegengesproken.

Deze en andere extremistische islamitische bewegingen zoals de Taliban blijven zich verzetten tegen scholing van vrouwen. Of verplichten vrouwen zich te verstoppen achter een Hijab.
Maar het bedekken van het gezicht is niet verplicht in de islam. Zelfs het roemruchte hoofddoekje is niet verplicht, maar slechts aanbevolen. En volgens de Koran hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen. Dus ook sociaal en qua scholing.

Linda Bogaert heeft een prachtige serie artikelen geschreven over hoe het echt zit met allerlei vooroordelen en extremistische opvattingen. Volgens haar zijn er in de Koran geen aanwijzingen voor vrouwenonderdrukking te vinden. In tegendeel.
Ik citeer uit haar grondige artikel over vrouwenbesnijdenis:
“Vrouwenbesnijdenis druist daarmee in tegen het recht op seksuele satisfactie dat de vrouw (net als de man) in de islam al van oudsher geniet. Er bestaat in de islam dus niet alleen geen grond om vrouwenbesnijdenis in te stellen, uit de samenhang met andere rechten blijkt daarenboven dat vrouwenbesnijdenis indruist tegen de islam.”

Het zijn de extremisten die de Islam een slechte naam geven.
Misschien zouden moslima’s beter van hun rechten gebruik kunnen maken en wereldwijd vredelievend protesteren tegen de misdaden die extremistische moslims tegen vrouwen begaan.
Lijkt me een mooie gedachte bij het Suikerfeest vandaag.

Advertenties